na vrh

Povrat robe

Zakon dozvoljava kupcima mogućnost da u zakonskom roku od dana kupovine prijave odustanak od kupovine robe za fizička lica koja su robu obezbedila radi namirenja individualnih potreba. Postoji i mogućnost da sam proizvod nije u nekom aspektu ispravan, te stoga kupac ima pravo da ga, uz određene uslove, vrati za pun plaćeni iznos ili da zahteva zamenu o istom trošku. Zakonske regulative koje štite krajnjeg potrošača regulišu da se to omogući u zakonskom roku od 14 dana.

Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.

Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, roba se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac, osim ako se Draslar d.o.o. saglasio sa tim da ih on snosi, ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
Po prijemu robe, utvrdiće se da li je ista ispravna i neoštećena. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca ili zamena proizvoda i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Draslar d.o.o. je u slučaju zakonitog odustanka od kupovine dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak, ili da zameni robu drugom u istoj vrednosti, ili za skuplju robu uz doplatu razlike od strane kupca. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva jedan može da bude relevantan:
 - isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.

Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu od strane kurirske službe. Kupac je dužan da obavesti Draslar d.o.o. pozivom na telefon +(381) 63 86-99-996, ili slanjem e-maila na webshop@draslar.rs. U slučaju da kupac reklamira robu nakon isteka ovog vremena (14 dana) – Draslar d.o.o. nije dužan da kupcu uvaži reklamaciju ukoliko se pokaže da je validna.

Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna ili neadekvatna (greška pošiljaoca – Draslar d.o.o.), kontaktirajte nas kako bi vam poslali zamenu.