na vrh

Politika privatnosti

Draslar d.o.o. Beograd, Pašmanska br. 19 će podatke koje ovim putem dostavite koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Draslar d.o.o. od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu webshop@draslar.rs ili poštom opozovete datu saglasnost na adresu Draslar doo, Pašmanska 19, 11107 Beograd.

Korišćenjem web shopa potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Draslar d.o.o.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009-dr. zakon, 68/2012-odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine u internet prodavnici, Draslar d.o.o. kao rukovalac podataka, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

Identitet lica odgovornog za obradu podataka

Pravno lice: Draslar d.o.o. Beograd - Voždovac
Adresa:     Pašmanska 19, 11107 Beograd
Matični broj:   21185892
Zakonski zastupnik: Ana Draslar, direktor


Svrha prikupljanja i obrade podataka

Podaci se prikupljaju u svrhu pravovremenog obaveštavanja kupaca o akcijama i ponudama Draslar d.o.o. od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Način korišćenja podataka

Podatke prikupljene prilikom internet kupovine koristićemo u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Draslar d.o.o. od strane ovlašćenih lica preduzeća. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti.

Lica koja koriste podatke

Podatke prikupljene prilikom internet kupovine koriste lica koja su u Draslar d.o.o. zaposlena na poslovima prodaje i marketinga u srazmeri sa poslom koji obavljaju.

Pravni osnov prikupljanja i obrade podataka

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koje to daje klikom na opciju Pošaljite narudžbenicu prilikom prvog naručivanja robe.

Opoziv pristanka na obradu podataka

Lice ima pravo da svoj pristanak na obradu podataka opozove u svakom trenutku tako što će poslati e-mail sa ličnim podacima na adresu webshop@draslar.rs ili poštom na adres Draslar doo, Pašmanska 19, 11107 Beograd.

Nakon opoziva, Draslar d.o.o. nema pravo da vrši obradu podataka ni u svrhe predviđene ovim obaveštenjem.

Prava u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (pravo na obaveštavanje, pravo na uvid, pravo na kopiju, itd…).